Tiedote: 23 eri toimenpidettä puollettiin rahoitettavaksi Rajupusu Leader ry:n teemahankkeissa

23 eri toimenpidettä puollettiin rahoitettavaksi Rajupusu Leader ry:n teemahankkeissa
Rahoitettavia toimenpiteitä Joroisissa, Juvalla, Rantasalmella ja Sulkavalla

Rajupusu Leader ry:n hallitus puolsi yhteensä 23 eri toimenpidettä rahoitettavaksi ”Lapset ja nuoret” sekä ”Yhdistysten investoinnit” -teemahankkeissa. Teemahankkeiden tavoitteena on mahdollistaa kustannuksiltaan pienten ja pienehköjen yleishyödyllisten investointien toteuttaminen. Julkista Leader-tukea jaettiin toi-menpiteille yhteensä 100 450 euroa. Kaikkiin toimenpiteisiin sisältyy julkisen tuen lisäksi hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja/tai talkootyötä. Teemahankkeissa Rajupusu Leader ry hoitaa kaiken sähköisen han-kehallinnoinnin Hyrrä-järjestelmässä. Teemahankkeiden ja toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää myönteistä hankepäätöstä Etelä-Savon Ely-keskuksesta.

Lapset ja nuoret –teemahankkeen toimenpiteet:

Joroisten nuorisovaltuusto: Nuorisovaltuusto kokoustaminen
Nuorisovaltuusto hankkii tuen avulla nuorisotiloille kokouslaitteiston ja huonekaluja sekä kannettavan tieto-koneen. Kokouslaitteisto ja kalusteet hyödyntävät kaikkia nuorisotilojen kävijöitä. Hankintojen avulla nuoriso-tilaa voidaan hyödyntää yhä paremmin ja tilassa voidaan pitää mm. nuorten elokuvailtoja.

Joroisten Erätoverit: Toiminta ja leirivarusteiden parantaminen
Toimenpiteessä parannetaan partiolippukunnan mahdollisuuksia järjestää toimivia retkiä ja leirejä lapsille ja nuorille erilaisilla retkeilyvälineistöhankinnoilla. Hankintoja ovat kesäteltat ja laavuja, lumikenkiä, pelejä ym. toimintatarvikkeita.

Kyläseura Kataja ry: Liikkuva Kaitainen
Tuen avulla tehdään kiinteä 9-korinen frisbeegolfrata, kolmen laitteen ulkokuntosali ja lämmin komposti-käymälä Kaitaisten kylän urheilukentän ja kylätuvan yhteyteen. Toimenpiteessä kehitetään kylän liikunta-mahdollisuuksia, monipuolistetaan lasten ja nuorten koulun liikuntatunteja ja mahdollisuutta vapaa-ajan lii-kuntaharrastuksiin, sekä parannetaan käymälän osalta kävijöiden viihtyisyyttä ja ympäristöystävällisyyttä.

Tuusmäen kyläyhdistys ry: Tuusmäki 2016
Tuusmäen yleisurheilukentän kunto on rapistunut, eikä alueella ole kunnollista liikuntapaikkaa lapsille ja nuo-rille. Tukea haettiin korjaustoimenpiteisiin, jotta kentän käyttäminen taas palautuisi aktiiviseen käyttöön ja alueella voitaisiin kehittää lasten ja nuorten lähiharrastusmahdollisuuksia. Tuen avulla on tarkoitus kunnostaa pituushyppypaikka ja jalkapallomaalit, hankkia korkeushyppyteline ja –patja sekä asentaa alueelle vesipiste, josta saa juomakelpoista vettä. Lisäksi Toivonniemen aluetta raivataan ja siistitään.

Etelä-Rantasalmen Kylät ry: Liikuntavälinekärri
Toimenpiteessä toteutetaan erikoisvarusteltu peräkärry, joka toimii siirreltävänä liikuntavälinevarastona ja tukikohtana erilaisia liikuntakerhoja ja -tapahtumia järjestettäessä. Peräkärryyn hankitaan monipuolisesti liikunta- ja huoltovälineistöä eri-ikäisten liikuntatarpeisiin.

Nuorisovaltuusto Ratas: Rattaan raksutukset
Toimenpiteen hankinnat on suunnattu nuorten harrastustoiminnan tukemiseksi, joita juvalaiset nuoret itse näkivät tarpeellisiksi. Hankintoina ovat mm. kolme pyörää, joita nuoret voivat panttia vastaan lainata sekä rumpusetin täydennyshankintoja, musiikkilaitteita ja discopallo. Lisäksi hankitaan istuintyynyjä, pop corn-kone ja jääkaappi, jotka kulkevat mukana mm. nuorten eri tiloissa järjestämissä elokuvailloissa.

Juvan lukioteatteri ry: Musiikkiteatteri
Lukioteatterin hankinnat kohdistuvat lavastuksen ja puvustuksen materiaalihankintoihin. Hankintojen avulla vuosittain esitettävistä musiikkiteatteriproduktioista halutaan rakentaa yhä monipuolisempia ja laadukkaam-pia esityksiä.

Juvan Partioveikot ry: Partiolaiset Juvalla
Tuen avulla kunnostetaan Haikarilan kylässä sijaitsevaa partiolaisten leiripaikkaa, hankitaan uusi laituri, kunnostetaan huonossa kunnossa oleva nuotiopaikka sekä hankitaan leiripaikan saunamökkiin uusi kiuas.

Juvan 4H-yhdistys: 4H-investoinnit nuorille
Juvalaisia nuoria on kiinnostanut laatikkoviljely ja yhdistys hankkii tuella laatikkoviljelyyn tarvikkeita. Muita hankintoja nuorten käyttöön on sähkövatkain ja vohvelirauta nuorten leivontaharrastuksen tukemiseksi sekä askartelutarvikkeita ja tabletti, jolla nuoret voivat työskennellä.

Koikkalan kyläyhdistys ry: Kylätalo kuntoon!
Koikkalan kylätalo toimii paikallisena nuorisotalona ja on aktiivisessa lasten ja nuorten käytössä. Tuen avulla kylän nuoret pintoremontoivat aikuisten kanssa kylätalon ulkoseiniä ja hankkivat nuorisotoimintaa varten erinäisiä pienhankintoja sekä tietokoneen.

Sulkavan Urheilijat-41 r.y.: Liikuntaharrastusten edistäminen
Tuen avulla hankitaan urheiluvälineitä mm. pesäpalloräpylöitä, palloja, salibandymailoja, suunnistukseen liittyvää välineistöä, hiihtokoulutarvikkeita sekä muita liikuntavälineitä, joilla mahdollistetaan yhä useampien lasten liikkuminen ja tuetaan vähävaraisten perheiden lasten liikuntaharrastuksia.

Sulkava Seura Ry: Lapset ja nuoret soutamaan
Sulkava Seura kalustaa 2-3 kirkkovenettä on niin, että veneisiin hankitaan tuen avulla säädettävät lapsille ja nuorille sopivat rullapenkit ja jalkatuet, sekä uudet kevyet airot. Hankinnat mahdollistavat soutuharrastuksen siirtymisen nuorille.

Yhdistysten investoinnit –teemahankkeen toimenpiteet:

Juvan Maa- ja kotitalousnaiset: Pastörointilaitteen hankinta
Pastörointilaitteen hankinta mehuasemalle, joka palvelee omenoiden ja marjojen mehustajia. Asema sijaitsee Juvalla, mutta omenoiden ja marjojen tuojia on runsaasti myös Juvan ympäryskunnista.

Juvan Naisvoimistelijat ry: Liikuntavälinehankinnat
Yhdistyksen välineistöön hankitaan uusia liikuntavälineitä esim. jumppamattoja, kahvakuulia, Lacrosse-pallo, terapiarullia ja ranne/nilkkapainoja.

Juvan Reuma- ja Tulesyhdistys ry: Harrastus- ja virkistystoiminta
Yhdistys hankkii välineistöä monipuoliseen harrastus- ja virkistystoimintaan.

Juvan Kamerakerho ry: Laitehankinnat
Juvan kamerakerho hankkii tasoskannerin, märkäskannausalustan ja ohjelmiston oppikirjan vanhojen valo-kuvien ja negatiivien digitalisointia varten.

Joroisten 4H-yhdistys: Liikehuoneiston remontointi kerho- ja kokoustilaksi
Yhdistys remontoi liikehuoneistotilat kerho- ja kokoustiloiksi paremmin sopiviksi. Uusissa tiloissa olisi tarkoitus järjestää yhdistyksen toimintaa lapsille ja nuorille.

Sulkavan Vapa-Veikot ry: Pieni Unisaari
Sulkavan Vekaransalmessa sijaitsevassa Pienessä Unisaaressa on veneilijöille tarkoitettu retkeily- ja tauko-paikka, jossa on mm. nuotio- ja ruokailupaikka sekä käymälä. Yhdistys kunnostaa nuotio- ja ruokailupaikan sekä rakentaa uuden ekokäymälän saareen.

MTK-Juva ry: Pop-up-telttakatoksen hankinta
Yhdistys hankkii helppokäyttöisen pop-up-telttakatoksen, jota voidaan kuljettaa mukana yhdistyksen tapah-tumissa ympäri Rajupusu-aluetta.

Juvan Kennelkerho ry: Kentän kunnostaminen
Hankkeessa kunnostetaan aktiivisessa ja monipuolisessa käytössä oleva koulutuskenttä ja hankitaan kentän välittömään läheisyyteen säänkestävä varastotila.

Myrskylyhty ry: Välineistöä ja remonttia
Yhdistys hankkii kuomullisen peräkärryn ruokatavaroiden noutoa varten, työkaluja työllistämistoimintaan sekä remontoi toimitilojaan niin, että ne palvelevat paremmin ruokatuki- ja päiväkeskustoimintaa.

Tiemassaaren kyläyhdistys ry: Tenniskenttä kuntoon
Tiemassaaren Kyläyhdistys kunnostaa rikkoutuneen tenniskentän kuntoon, jotta alueen asukkaat, kesäasuk-kaat ja muut rantasalmelaiset voisivat nauttia pelaamisesta uudella kentällä.

Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys ry: Musiikki- ja teatterisali Tornadon ilmastoinnin perusparannus
Toimenpide sisältää musiikki- ja teatterisali Tornadon ilmastoinnin perusparannuksen. Yhdistyksellä on il-mastointiyksikkö, jonka asennus toimintakuntoon vaatii käytännön ilmastointisuunnittelun ja -toteutuksen lisäksi n. 30 m² lämpimän ilmastointikonetilan uudisrakentamisen.

Hanketukien päätöksenteko alkaa tammikuussa
ELY-keskukset aloittavat maaseudun hanketukien päätöksenteon tammikuussa. Yritystukipäätösten teko ELY-keskuksissa alkaa joulukuun puolivälissä. Lisätietoa aikataulusta Mavin sivuilta:
http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/tiedotteet/2013/Sivut/hanketukien-paatoksenteko-alkaa-tammikuussa.aspx

Lisätietoja:
Rajupusu Leader ry
Pia Jääskeläinen
toiminnanjohtaja
puh. 040 715 7189
pia.jaaskelainen@rajupusuleader.fi


Top