Vuosikertomus 2017

Hieman nihkeän ohjelmakauden alun jälkeen vuosi 2017 toteutui rivakammin. Vuoden 2017 aikana erityisen ilahduttavaa on ollut yritystukien määrän kasvu, sillä toimintaryhmä puolsi vuoden 2017 aikana kaiken kaikkiaan 12 yritystukea, kun niitä aiempien vuosien aikana puollettiin yhteensä 3 kpl. Yritystuissa oli mukana kaikkia yritystukimuotoja: perustamistuki, toteutettavuustutkimus, kokeilutuki ja investointituki. Myös hanketukihakemuksia otettiin kiitettävästi vastaan.

Vuoden 2017 loppuun mennessä valmistuivat kaikki vuoden 2015 ja 2016 käynnistettyjen teemahankkeiden toteuttamistoimenpiteet. Vuoden 2017 aikana avattiin ja käynnistettiin uusi Luonto ja liikunta -teemahanke, joka keskittyy pieniin teemanmukaisiin yleishyödyllisiin investointeihin. Vuoden 2017 lopussa avautui teema-hankehaku Uudenlaiset tapahtumat, jossa rahoitetaan pieniä, uudenlaisia, jatkuvaluonteisia tapahtumia.

Kalatalouspuolella näkyi myöskin vilkastumisen merkkejä. Kalatalousaktivaattori Pekka Sahama olikin hyvin kiireinen aktivointi- ja neuvontatyössä.

Lue tästä linkistä Rajupusu Leader ry:n 2017 vuosikertomus.


Top