Hallituksen rahoituslinjaukset

RAJUPUSU LEADER RY:N HALLITUKSEN YLEISET RAHOITUSLINJAUKSET
Päätetty Rajupusu Leader ry:n hallituksen kokouksessa 1/2017 31.1.2017

o Hankkeille puollettava tukitaso voi vaihdella
o Yleishyödylliset kehittämishankkeet: tukitaso enintään 70 %
o Yleishyödylliset investointihankkeet: tukitaso enintään 50 %
o Tiedonvälityshanke: tukitaso enintään 80 %
o Laajakaistainvestoinnit: tukitaso enintään 70 %
o Perustamistuki: tukitaso enintään 75 %

o Vesiosuuskuntien käyttö- ja jätevesi-investointeja voidaan tukea tapauskohtaisesti silloin, kun investointi on osana jotakin muuta yleishyödyllistä hanketta.
o Kyläkoulujen ja muita julkisilta tahoilta ostettavien rakennusten hankintoja ei tueta. Sen sijaan em. rakennusten remontointia, korjausta ja sisällöntuottamista voidaan tukea.
o Pilaantuneen maaperän puhdistamista ja kunnostamista ei tueta.
o Hankkeiden ennakkomaksuihin ei sisällytetä kuntarahaosuutta pääsääntöisesti lainkaan. Asiaa voidaan kuitenkin harkita tapauskohtaisesti.