Kylätoimintaverkosto eduskuntaan

Eduskuntaan on perustettu kylätoimintaverkosto kansanedustaja Katja Hännisen aloitteesta.  Verkostolle haetaan virallisen ryhmän status ja se saa omat sääntönsä.

Kylätoimintaverkosto antaa äänen Suomen 4 200 kylälle tavoitteenaan eduskunnan ja paikalliskehittäjien välisen tiedonvaihdon sekä vuoropuhelun vilkastuttaminen. Hallitusohjelmassa luvataan helpottaa järjestötyötä ja vapaaehtoistoimintaa, mikä osaltaan edellyttää yhteisten työmuotojen kehittämistä.

– Keskustellessamme kylätoiminnan laajuusvaikutus yllätti kokeneemmatkin kansanedustajat. Kyseessä on vaikuttava koko Suomen kattava verkosto ja toimija, mitä ei arjessa tule ajateltua, huomauttaa Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n toiminnanjohtaja/kyläasiamies Esa Aunola.

– Puolet suomalaisista asuu maaseudulla. Monien tutkimusten mukaan puolet lapsiperheistä haluaisi asua maaseudulla ja kaupunkilaisista 400 000 haluaisi muuttaa maaseudulle. Tehtävämme on edesauttaa esteiden purkamista näiden haaveiden tieltä, kuvaa Suomen Kylätoiminta ry:n puheenjohtaja Petri Rinne.

Aluehallintouudistuksen nähdään avaavan kylätoiminnassa uusia mahdollisuuksia.

– Kolmas sektori tulee olemaan maakunnissa varteenotettava yhteistyökumppani. Ohjelmamme mukaisesti ajamme nykyistä realistisempaa, tavoitteellisempaa ja siksi tuloksellisempaa työnjakoa ja yhteistyötä kansalaistoimijoiden ja julkisen vallan välille, sanoo Rinne.

Kylätoimintaverkoston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Katja Hänninen ja sihteeriksi kyläasiamies Esa Aunola. Verkosto kokoontuu seuraavan kerran 23.5.

Lisätietoja

Suomen Kylätoiminta ry, puheenjohtaja Petri Rinne, 040 555 3232, petri.rinne@kylatoiminta.fi

Eduskunta, kansanedustaja Katja Hänninen, 09 432 3132, katja.hanninen@eduskunta.fi

 

Posted in Yleistä