Tuumasta toimeen -teemahanke

Tuumasta toimeen -teemahanke on hankemuoto, jossa rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, kunnat, seurakunnat sekä muut julkisoikeudelliset yhteisöt voivat hakea rahoitusta pieninvestointeihin (esim. koneet, laitteet, rakennukset, rakennelmat, tarvikkeet, kalusteet, remontit, jne.). Rajupusu Leader ry hoitaa kaiken sähköisen hankehallinnon Hyrrässä.

Tuumasta toimeen -teemahankkeen toimenpiteet:
• haettavan toimenpiteen tai toimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat 800 – 13 500 euroa
• tukitaso: 60 %
• hakuaika: 1.2.-31.3.2016
• toteutusaika: 1.6.2016 – 31.6.2017 (Rajupusu Leader ry ilmoittaa toimenpiteiden toteuttajille tarkan toteutusajankohdan)
• rakennusinvestoinneissa on mahdollisuus talkootyöllä kuitata jopa 100 % omarahoitusosuudesta

Rajupusu Leader ry:n hallitus valitsee toimenpiteet alla olevien valintakriteerien mukaan huhtikuun 2016 aikana.

Tuumasta toimeen valintakriteerit

Tästä pääset hakulomakkeeseen ja täyttöohjeisiin.

Hakulomakkeen liitteeksi kaikilta hakijoilta:
• yhdistysrekisteriote, säätiörekisteriote, kaupparekisteriote tai kunnan hallintosääntöote
• yhteisön säännöt tai yhtiöjärjestys
• selvitys taloudellisesta tilanteesta esim. tilinpäätösasiakirjat (ei koske kuntia ja kuntayhtymiä ja valtion organisaatioita)
• allekirjoitettu pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
indikaattorilomake

Rakentamisinvestoinnin ollessa kyseessä:
• pääpiirustukset
• erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
• rakennusselostus
• rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma
• jäljennökset viranomaisluvista
• palovakuutustodistus (voidaan toimittaa myös 1. maksuhakemuksen yhteydessä)

Tarvittaessa kaikkiin hakemuksiin:
• selvitys ALV-velvollisuudesta
arvio talkootöistä
• selvitykset kustannusten kohtuullisuudesta
• tarvittavat luvat ja ilmoitukset

 

Lisätietoja ja hakemukset:

Kirsi Blomberg p. 044 732 0703, kirsi.blomberg@rajupusuleader.fi