Maksatuksen haku

Hankkeen maksatusta haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelussa.

Yleishyödyllinen investointihanke
– maksetaan enintään kuudessa erässä
– viimeinen erä on vähintään 20 prosenttia myönnetyn tuen määrästä
– ennakko luetaan yhdeksi maksueräksi

Yleishyödyllinen kehittämishanke
– maksetaan vuosittain enintään neljässä erässä
– kehittämishanketuen maksua on haettava vähintään kerran vuodessa
– kehittämishankkeeseen, jonka kesto on enintään 24 kuukautta, maksua voidaan hakea harvemmin.

Ennakko
-tukea voidaan maksaa ennakkona yksityisoikeudelliselle yleishyödylliselle yhteisölle, jos:
1. hakijalla ei ole merkittäviä omia tuloja tai hankkeen väliaikaisrahoitukseen käytettävissä olevaa varallisuutta
2. vaara hankkeen toteutumatta jäämisestä on vähäinen
3. ennakon maksaminen ei vaikeuta tuen käytön tarkoituksenmukaista valvontaa
– ennakkona voidaan maksaa enintään 20 prosenttia myönnetyn tuen  määrästä (Euroopan unionin osuus ja valtion osuus)
– ennakon määrässä otetaan huomioon hankkeen kesto ja laajuus sekä hankkeen toteuttamisen ajoitus
– voidaan edellyttää vakuuden asettamista
– voidaan maksaa vain kerran
– ennakkoa vastaavien kustannusten syntyminen otetaan huomioon tuen ensimmäisestä maksuerästä lähtien
– ennakkoa kuitataan 30 prosenttia jokiasen maksuerän määrästä siihen saakka kunnes ennakko on kokonaisuudessaan kuitattu
– ennakon koko jäljellä oleva osuus tulee kuitata viimeistään viimeisessä maksuerässä
– tuen saajan ilmoituksella voidaan kuittauksessa käyttää myös edellä mainittua suurempaa prosenttia

HUOM! Viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä.

Alla olevasta linkistä näet maksuhakemuksen (ja näet samalla mitä tietoja Hyrrässä maksatuksen yhteydessä kysytään). Lisäksi saman linkin takaa löydät matkalasku- ja tuntikirjanpitolomakkeen (palkkatyö), vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpitolomakkeen (talkootyö) sekä maksuhakemuksen täyttöohjeet.

Maksuhakemuksen liitteet:
– kuittikopiot
– tiliotteet
– kirjanpidon pääkirja kirjanpitäjän allekirjoituksella
– tuntikirjanpito (jos hankkeessa palkkatyötä)
– matkalaskujäljennös (jos hankkeessa veloitettu matkakustannuksia), tarvittaessa myös matkaohjelma
– vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpitolomakkeita (jos hankkeessa talkootyötä)
– selvitys kustannusten kohtuullisuudesta / tarjoukset (mikäli tätä ei ole todennettu jo hakuvaiheessa)
– väliraportti / loppuraportti

Maksatukseen liittyvissä asioissa ota rohkeasti yhteyttä henkilöstöömme, autamme mielellämme!

LINKIT:

Maksuhakemus, kehittämis- ja investointihanke (3316) – saman linkin takaa löytyvät myös maksuhakemuksen täyttöohje ja tuntikirjanpito, matkalaskukaavake, talkootyölomake


Top