Luonto ja liikunta-teemahanke

Luonto ja Liikunta –teemahankkeessa rahoitetaan yhdistysten, seurojen, säätiöiden, osuuskuntien, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen pieniä yleishyödyllisiä investointeja sekä kone-, laite- ja välineinvestointeja luontoon ja liikuntaan liittyen. Pienellä investoinnilla tarkoitetaan kustannusarvioltaan 1000-13500 euron hankintaa. Hakijan tulee perustella investoinnin tarpeellisuus ja kuvailla siitä saatava hyöty, sekä esittää investoinnin kustannusarvio. Talkootyön osuus omarahoitusosuudesta rakennus- ja remontointi-investoinneissa voi olla jopa 100 %. Hankkeen julkinen tuki on 65 % hyväksytyistä kustannuksista, ja se maksetaan investoinnin jälkeen maksuhakemusta ja tositteita vastaan.

Hankkeen toimenpiteiden tulee liittyä teeman mukaisesti joko luontoon tai liikuntaan. Luontoon liittyviä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi luontokohteen rakentaminen (pitkospuut, näköalatorni, luontopolku jne.), luonnossa olevan tuli- tai retkipaikan varustaminen (kota, tulipaikka, wc) tai alueen raivaaminen. Liikuntateeman alla toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi investointi liikuntavälineisiin, liikunta-alueen kunnostus (uimaranta, leikkikenttä, luistinrata) tai parantaminen. Teemahanke toteutetaan Rajupusu Leader ry:n toiminta-alueella (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava).

Hakuaika hankkeeseen mukaan oli 15.5.2017-10.8.2017, toteutusaika on 31.12.2018 asti.

Valintakriteerit löydät tästä linkistä!

Tästä pääset hakulomakkeeseen ja täyttöohjeisiin.

Hankeeseen valittiin viisi toimenpiteen toteuttajaa:

  • Osikonmäen kyläyhdistys ry
  • Sulkavan kunta
  • Rantasalmi Golf ry
  • Kolman kyläyhdistys ry
  • Koikkalan kyläyhdistys ry

 

Lisätietoja:

Kirsi Blomberg p. 044 732 0703, kirsi.blomberg@rajupusuleader.fi