Luonto ja liikunta-teemahanke

Luonto ja Liikunta –teemahankkeessa rahoitetaan yhdistysten, seurojen, säätiöiden, osuuskuntien, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen pieniä yleishyödyllisiä investointeja sekä kone-, laite- ja välineinvestointeja luontoon ja liikuntaan liittyen. Pienellä investoinnilla tarkoitetaan kustannusarvioltaan 1000-13500 euron hankintaa. Hakijan tulee perustella investoinnin tarpeellisuus ja kuvailla siitä saatava hyöty, sekä esittää investoinnin kustannusarvio. Talkootyön osuus omarahoitusosuudesta rakennus- ja remontointi-investoinneissa voi olla jopa 100 %. Hankkeen julkinen tuki on 65 % hyväksytyistä kustannuksista, ja se maksetaan investoinnin jälkeen maksuhakemusta ja tositteita vastaan.

Hankkeen toimenpiteiden tulee liittyä teeman mukaisesti joko luontoon tai liikuntaan. Luontoon liittyviä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi luontokohteen rakentaminen (pitkospuut, näköalatorni, luontopolku jne.), luonnossa olevan tuli- tai retkipaikan varustaminen (kota, tulipaikka, wc) tai alueen raivaaminen. Liikuntateeman alla toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi investointi liikuntavälineisiin, liikunta-alueen kunnostus (uimaranta, leikkikenttä, luistinrata) tai parantaminen. Teemahanke toteutetaan Rajupusu Leader ry:n toiminta-alueella (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava).

Hakuaika: 15.5.2017-10.8.2017

Hakuajan päättymisen jälkeen Rajupusu Leader ry:n hallitus tekee valinnan ja rahoituspäätökset määräaikaan mennessä jätettyihin hakemuksiin, jotka on toimitettu oikealle lomakkeelle ja tarvittavine liitteineen. Toimenpiteet valitaan Rajupusu Leader ry:n hallituksessa käyttäen valintakriteereinä Rajupusu Leader ry:n yleishyödyllisten hankkeiden kriteereitä. Lisäksi uudet hakijat saavat +1  lisäpistettä. Saavutettu pisteytys priorisoi toimenpiteiden rahoitusjärjestyksen. Toimenpiteen toteuttamisen voi aloittaa, kun sopimus toimenpiteen toteuttamisesta on tehty hakijan ja Rajupusu Leader ry:n välillä. Hankkeen toimenpiteiden tulee olla toteutettuina 31.12.2018 mennessä.

Valintakriteerit löydät tästä linkistä!

Tästä pääset hakulomakkeeseen ja täyttöohjeisiin.

Hakulomakkeen liitteeksi kaikilta hakijoilta:
• yhdistysrekisteriote, säätiörekisteriote, kaupparekisteriote tai kunnan hallintosääntöote
• yhteisön säännöt tai yhtiöjärjestys
• selvitys taloudellisesta tilanteesta esim. tilinpäätösasiakirjat (ei koske kuntia ja kuntayhtymiä ja valtion organisaatioita)
• allekirjoitettu pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
indikaattorilomake

Rakentamisinvestoinnin ollessa kyseessä:
• pääpiirustukset
• erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
• rakennusselostus
• rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma
• jäljennökset viranomaisluvista
• palovakuutustodistus (voidaan toimittaa myös 1. maksuhakemuksen yhteydessä)

Tarvittaessa kaikkiin hakemuksiin:
• selvitys ALV-velvollisuudesta
arvio talkootöistä
• selvitykset kustannusten kohtuullisuudesta
• tarvittavat luvat ja ilmoitukset

Lisätietoja ja hakemukset:

Kirsi Blomberg p. 044 732 0703, kirsi.blomberg@rajupusuleader.fi

 

Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon, mikäli hakuaikaa ei päätetä jatkaa. Hakija vastaa hakemuksen saapumisesta perille määräaikaan mennessä.