Etelä-Savossa haettavana rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta – haku päättyy 22.8.

Etelä-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan sekä Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä. Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat ovat:

  1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR) à rahoittajina ELY ja maakuntaliitto
  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) à rahoittajina ELY, TEKES ja maakuntaliitto
  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) à rahoittajana ELY
  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) à rahoittajana ELY
  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) à rahoittajana ELY

Etelä-Savon hankehaku päättyy 22.9.2018

Katso tästä lisää!

 

Posted in Hankkeet, Yleistä