Blogiarkistot

Rajupusu Leaderin hanketukia saaneet ovat tyytyväisiä saamaansa neuvontaan

Rajupusu Leader ry lähetti toukokuussa 2019 palautekyselyn kaikille, jotka olivat aloittaneet hankkeensa vuosien 2015 – 2018 aikana ja toteuttaneet sen loppuun 31.12.2018 mennessä. Kysely lähetettiin kaikille yritystukien ja hanketukien toteuttajille, mukaan lukien teemahankkeiden toteuttajat. Vastausprosentti kyselyyn oli 24,5%.

Kysely toteutettiin Google Driven kautta niin, että vastaajien taustaorganisaatio ei tullut esille.

Lue lisää ›Leader-rahoitusta saaneet maaseudun uudet yritykset menestyvät

Selvityksen mukaan Leader-rahoitusta saaneet maaseudun
yritykset menestyvät koko maan keskivertoyrityksiä paremmin. Yli neljä viidestä
Leader-rahoitusta saaneesta tuoreesta yrityksestä oli viiden vuoden jälkeen yhä
toiminnassa. Valtakunnallisesti keskimäärin joka toinen uusi yritys ajautuu
yritystoiminnan lopettamiseen jo viiden ensimmäisen vuoden aikana. Suomen
Leader-ryhmien tekemässä selvityksessä tarkasteltiin toimintansa aloittavia
yrityksiä, jotka saivat Leader-rahoitusta ensimmäisen työntekijän
palkkaamiseen.

Lue lisää ›Biotalous tutuksi hankkeen tilaisuuksia syksyllä 2019

Rajupusu Leader ry:n Biotalous tutuksi -hanke tiedottaa alueella yrityksiä ja asukkaita siitä, mitä biotalous voi pitää sisällään ja innostaa ideoimaan ja tunnistamaan alueen mahdollisuuksia. Hankkeessa toteutetaan eriaiheisia informaatiotilaisuuksia kaikissa neljässä kunnassa.

Syksyn ensimmäinen tilaisuus pidetään Juvalla 18.9.2019 kello 13:30 – 17:00. Aiheena on Pakkausmateriaalit ja niiden tulevaisuus. Tilaisuudessa luennoijana toimii Suomen Pakkausyhdistys ry:n toimitusjohtaja  Antro Säilä.

Lue lisää ›Valtakunnallinen maksukatko 9.7 – 6.8.

Valtakunnallinen maksukatko on ajalla 9.7 – 6.8.
Viimeiset maksupäätökset tulevat maanantaina 8.7.
Katkon aikana voi kuitenkin laittaa maksuhakemuksia hyrrään ja ELY-keskus käsittelee niitä taas katkon jälkeen.

Lue lisää ›Jäsenretki 22.8.- 24.8.2019 LOKAALIIN

Piällysmies ry järjestää 20-vuotisen juhlavuotensa kunniaksi jäsenretken 22.8.- 24.8.2019 LOKAALIIN Lakeudella.

Paikalliskehittäjien juhla Lokaali on tarkoitettu kylien ja maaseutukaupunkien kehittämisessä mukana oleville ja siitä kiinnostuneelle. Rajupusu Leader ry:n jäsenillä on mahdollista osallistua kyseiselle jäsenretkelle, yhdistys tukee jäsentensä osallistumista matkalle.

ILMOITTAUDU LOKAALIIN 14.6. MENNESSÄ –

Lue lisää ›Haemme 18-29 -vuotiaita AMAZE ME LEADER –seikkailuseminaariin

Amaze Me Leader on 18-29-vuotiaille suunnattu
seikkailuseminaari, jonka tavoitteena on rohkaista nuoria osallistumaan
Leader-toimintaan ja rakentaa verkostoja eurooppalaisten nuorten välille.

Seikkailuseminaari
järjestetään Harjumaalla, Virossa 5.-11.8.2019.
Seikkailuseminaarin toimintatapa perustuu Amazing
race TV-formaattiin ilman kilpailua: osallistujat jaetaan ryhmiin, jotka
vierailevat päivittäin Leader-tuella rahoitetuissa kohteissa, joihin liittyy
toimintaa ja tehtäviä.

Lue lisää ›Paikallinen yritysrahoitus tuonut maaseudulle mittavat investoinnit

Maaseudulla myönnetään paikallisesti yritysrahoitusta, jonka vaikutukset alueelle ovat merkittävät. Leader-rahoitus kattaa korkeintaan kolmasosan yrityksen investoinnista, mutta se kannustaa yrityksiä kehittymään. EU:n, kunnan ja valtion rahasta koostuva Leader-rahoitus on tuonut viimeisen viiden vuoden aikana 70 miljoonan yksityiset investoinnit suomalaiselle maaseudulle.

Leader-rahoitusta on mahdollisuus saada maaseudulla sijaitsevien yritysten toiminnan kehittämiseen.

Lue lisää ›16.5.2019 Biotalous tutuksi -hankkeen aloitustilaisuus Juvalla

Lue lisää ›Biotalous tutuksi -hanke

Rajupusu Leaderillä on alkanut Biotalous tutuksi Rajupusu Leader -alueen kunnissa -hanke, joka tiedottaa Rajupusu Leader ry:n alueella yrityksiä ja asukkaita siitä, mitä biotalous voi pitää sisällään ja innostaa ideoimaan ja tunnistamaan alueen mahdollisuuksia. Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Lue lisää ›Tehoa Etelä-Savon vesien suojeluun – hae avustusta vesien kunnostukseen Etelä-Savon ELY-keskuksesta

Vesiensuojelun tehostamisohjelma tuo merkittäviä mahdollisuuksia vesiensuojeluun tulevina vuosina. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää avustusta vesien tilaa parantaville kunnostushankkeille sekä niitä tukeville alueellisten ja paikallisten toimijoiden verkostoille.

Avustushakemukset jätetään ELY-keskuksen yleisten asiointilomakkeiden liitteenä osoitettuna Etelä-Savon ELY-keskukselle. Hakuohjeet ja –lomakkeet ovat ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset.

Lue lisää ›Top